Profil Pegawai

PEJABAT STRUKTURAL

 M Yunus
NAMA : M. YUNUS, S.H.
NIP : 196509131990031002
JABATAN : Panitera (Pembina / (IV/a) )

 

 Wakil Sekretaris
NAMA : JUMA'AH, S.Sos
NIP : 196512311987031006
JABATAN : Sekretaris (Pembina / (IV/a) )

 

 YOSHUA 1
NAMA : Yoshua Ishak Maspaitella, S.H.
NIP : 197902112006041001
JABATAN : Panitera Muda Perdata (Penata / (III/c) )

 

 RR Tagore
NAMA : RABIND RANATH TAGORE, S.H.
NIP : 197102111993031001
JABATAN : Panitera Muda Pidana / Panitera Pengganti (Penata TK I / (III/d) )

 

 VERDIANSYAH SH
NAMA : VERDIANSYAH, S.H.
NIP : 198107032009041006
JABATAN : Panitera Muda Hukum/ Panitera Pengganti (Penata / (III/c) )

 

 Rochmad New
NAMA : ROCHMAD SOLEH, SE
NIP : 198402132009121005
JABATAN : Kasubag IT / Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan (Penata / (III/c) )

 

 AMRAN
NAMA : AMRAN
NIP : 196402231985031002
JABATAN : Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Penata TK. 1 / (III/d) )

 

 Rikardi New
NAMA : RIKARDI ANWAR, S.H.
NIP : 19870703 201403 1 001
JABATAN : Kasubag Umum dan Keuangan (Penata Muda TK.I / (III/b) )

 

PANITERA PENGGANTI

 

 ERNAWATI NEW
NAMA : E R N A W A T I
NIP : 196809021990032004
JABATAN : Panitera Pengganti / Staf Kepaniteraan Hukum (Penata / (III/c) )

 

 Sahyani
NAMA : S A H Y A N I
NIP : 197202181993032003
JABATAN : Panitera Pengganti / Staf Kepaniteraan Hukum (Penata / (III/c) )

 

 Heri Trianto
NAMA : HERI TRIANTO
NIP : 197210061992031002
JABATAN : Panitera Pengganti / Staf Kepaniteraan Pidana (Penata / (III/c) )

 

 Gafur
NAMA : ABDUL GAFUR, S.H.
NIP : 198209132009121004
JABATAN : Panitera Pengganti / Staf Kepaniteraan Pidana (Penata / (III/c) ))

 


JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

 

 Mansyur
NAMA : M A N S Y U R
NIP : 196512311989031035
JABATAN : Jurusita dan Staf Kepaniteraan Hukum (Penata Muda TK. 1 / (III/b) )

 

 Indra maulana
NAMA : INDRA MAULANA, A.Md
NIP : 198207122009121001
JABATAN : Jurusita / Kasir dan Staf Kepaniteraan Perdata (Penata Muda / (III/a) )

 

 Hendra Ferdiansyah
NAMA : HENDRA FERDIANSYAH
NIP : 198512282006041003
JABATAN : Jurusita / Staf Kepaniteraan Perdata (Pengatur TK. 1 / (II/d) )

 


STAF

 

 agus supardi
NAMA : AGUS SUPARDI
NIP : 196308032014081001
JABATAN : Staf Bagian Umum dan Keuangan (Juru Muda TK. 1/ (I/b) )

 

 DIANA CAROLINE SUKENDAR A.Md nEW
NAMA : DIANA CAROLIN SUKENDAR, A.Md
NIP : 199301162015032001
JABATAN : Jurusita Pengganti / Bendahara dan Staf Bagian Umum dan Keuangan (Pengatur TK. 1 / (II/d) )

 

NOVAN PUJIMAHAPUTRA
 
NAMA : NOVAN PUJIMAHAPUTRA, S.Kom
NIP : 198511182015031001
JABATAN : Jurusita Pengganti / Bendahara Penerima dan Staf Bagian Umum dan Keuangan (Penata Muda TK. 1 / (III/b) )

 

 SEPTIYA
NAMA : SEPTIYA HIDAYATUN NUR, S.H.
NIP : 19930904 201903 2 008
JABATAN : Staff Kepaniteraan Perdata (Penata Muda / (III/a) )

 

Nur Clevelin
NAMA : NUR CLEVELIN DESRIWATI, S.Kom.
NIP : 19970709 202012 2 013
JABATAN : CPNS / Staff Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan (Penata Muda / (III/a) )

 

Baiq Afma
NAMA : BAIQ AFMA AYUVITRA D., A.Md.
NIP : 19920409 202012 2 007
JABATAN : CPNS / Staff Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Pengatur / (II/c) )